Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2021

Povzetek: Mitja Colja je za prevzem kmetije leta 2021 prejel odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, sofinanciranega iz Evropskega kmetijske sklada za razvoj podeželja/EKSRP/ za Podukrep 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2021

Razvojni cilji:

  1. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete ha PKP
  2. Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme
  3. Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe kmetijskega gospodarstva

(strojne in programske opreme)

  1. Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih

Glavne dejavnosti:

Kmetija je usmerjena v pridelavo in predelavo grozdja in vina in bo pri udejstvovanju dane pomoči povečala obseg proizvodnih kapacitet (nakup, najem zemljišč), povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva (nakup nove strojne mehanizacije), prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije (nakup informacijske tehnologije), prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje (nakup specialne mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih)

Pričakovani rezultati:

  • Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji